USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH

Nowa ustawa obowiązująca od 6 czerwca 2009 r.
"Ustawa o o biegłych rewidentach i ich samorzadzie, podmiotach uprawnonych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym"    - z dnia 7 maja 2009 r.

"Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie" z dnia 13 pażdziernika 1994 r.  - traci ważność z dniem 6 czerwca 2009 r. - ogłoszona została w Dzienniku Ustaw  z dnia 19 listopada 1994 r.(Dz.U. z 1994 nr.121 poz.592 - tekst pierwotny), Ujednolicony tekst ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - dostępny jest Dzienniku Ustaw  z 2001 r. (Dz.U.z 2001 nr.31 poz.359 - tekst jednolity ogłoszony 11 kwietnia 2001 r.) Jednolity tekst ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - tekst ze zmianami (ostatnia zmiana z 1.01.2008) stan na 1 września 2008 r.


 PRZEBIEG PRAC NAD NOWĄ USTAWĄ O BIEGŁYCH REWIDENTACH

UWAGA !!!
 
7 maja 2009 r. - SEJM RP uchwalił ponownie ustawę o biegłych rewidentach...     - na wniosek Komisji Finansów Publicznych z dnia 6.05.2009  przyjęto część poprawek senackich
→patrz stenogram z posiedzenia z dnia 7.05.2009 (str.198-200 i 225-226)
 
22 kwietnia 2009 r. - SENAT RP uchwalił z poprawkami nową "Ustawę o biegłych rewidentach, podmiotach audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym"
→patrz stenogram z posiedzenia z dnia 21.04.2009 (dyskusja-str.8-17)
→patrz stenogram z posiedzenia z dnia 22.04.2009 (głosowanie-str.26-29)
3 kwietnia 2009 r. - SEJM RP uchwalił ustwę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym    -  i w tej formie została przekazana do senatu. Dla potwierdzenia tej wiadomości załączamy Sprawozdanie stenograficzne z 39 posiedzenia VI Kadencji Sejmu RP z dnia 3 kwietnia 2009 r.

GŁOSOWANIE Nr 79 - POSIEDZENIE 39.
Dnia 03-04-2009 Godz. 12:11
Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, w brzmieniu proponowanym przez
Komisję Finansów Publicznych

 Głosowało - 413  Za - 400  Przeciw - 13  Wstrzymało się - 0  Nie głosowało - 47  głosowanie szczegółowe

Klub/Koło Liczebność Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PO 208 196 188 8 - 12
PiS 155 146 146 - - 9
Lewica 44 29 29 - - 15
PSL 31 25 23 2 - 6
niez. 8 7 6 1 - 1
Polska_XXI 6 5 5 - - 1
SDPL-NL 5 3 3 - - 2
DKP 3 2 - 2 - 1

 

Najnowszy projekt "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" - z dnia 9 grudnia 2008 r. wraz z uzasadnieniem, Projekt dostępny jest również na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - link: http://www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=646&wysw=2&sub=sub13

Projekt "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym"  - z dnia 21 października 2008 r. wraz z uzasadnieniem,

Projekt "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" - z dnia 6 października 2008 r. wraz z uzasadnieniem,

Co się zmieniło w projekcie z dnia 17.09.2008kliknij tutaj

Projekt "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" - z dnia 17 września 2008 r. wraz z uzasadnieniem

Zmiany do projektu "Ustawy o biegłych rewidentach..." z dnia 22.08.2008 r.

Projekt nowej "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" - z dnia 22 sierpnia 2008 r. wraz z uzasadnieniem,

Protokół rozbieżnośći do projektu "ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie,firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" z dnia 12 czerwca 2008 r.

Projekt nowej "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" - z dnia 12 czerwca 2008 r.

 

 

 
wersja do druku