USTAWA O BIEGŁYCH REWIDENTACH

Nowa ustawa obowiązująca od 6 czerwca 2009 r.
"Ustawa o o biegłych rewidentach i ich samorzadzie, podmiotach uprawnonych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym"    - z dnia 7 maja 2009 r.

"Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie" z dnia 13 pażdziernika 1994 r.  - traci ważność z dniem 6 czerwca 2009 r. - ogłoszona została w Dzienniku Ustaw  z dnia 19 listopada 1994 r.(Dz.U. z 1994 nr.121 poz.592 - tekst pierwotny), Ujednolicony tekst ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - dostępny jest Dzienniku Ustaw  z 2001 r. (Dz.U.z 2001 nr.31 poz.359 - tekst jednolity ogłoszony 11 kwietnia 2001 r.) Jednolity tekst ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - tekst ze zmianami (ostatnia zmiana z 1.01.2008) stan na 1 września 2008 r.


 PRZEBIEG PRAC NAD NOWĄ USTAWĄ O BIEGŁYCH REWIDENTACH

UWAGA !!!
 
7 maja 2009 r. - SEJM RP uchwalił ponownie ustawę o biegłych rewidentach...     - na wniosek Komisji Finansów Publicznych z dnia 6.05.2009  przyjęto część poprawek senackich
→patrz stenogram z posiedzenia z dnia 7.05.2009 (str.198-200 i 225-226)
 
22 kwietnia 2009 r. - SENAT RP uchwalił z poprawkami nową "Ustawę o biegłych rewidentach, podmiotach audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym"
→patrz stenogram z posiedzenia z dnia 21.04.2009 (dyskusja-str.8-17)
→patrz stenogram z posiedzenia z dnia 22.04.2009 (głosowanie-str.26-29)
3 kwietnia 2009 r. - SEJM RP uchwalił ustwę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym    -  i w tej formie została przekazana do senatu. Dla potwierdzenia tej wiadomości załączamy Sprawozdanie stenograficzne z 39 posiedzenia VI Kadencji Sejmu RP z dnia 3 kwietnia 2009 r.

GŁOSOWANIE Nr 79 - POSIEDZENIE 39.
Dnia 03-04-2009 Godz. 12:11
Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, w brzmieniu proponowanym przez
Komisję Finansów Publicznych

 Głosowało - 413  Za - 400  Przeciw - 13  Wstrzymało się - 0  Nie głosowało - 47  głosowanie szczegółowe

Klub/Koło Liczebność Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
PO 208 196 188 8 - 12
PiS 155 146 146 - - 9
Lewica 44 29 29 - - 15
PSL 31 25 23 2 - 6
niez. 8 7 6 1 - 1
Polska_XXI 6 5 5 - - 1
SDPL-NL 5 3 3 - - 2
DKP 3 2 - 2 - 1

 

Najnowszy projekt "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" - z dnia 9 grudnia 2008 r. wraz z uzasadnieniem, Projekt dostępny jest również na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - link: http://www.mf.gov.pl/index.php?const=6&dzial=646&wysw=2&sub=sub13

Projekt "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym"  - z dnia 21 października 2008 r. wraz z uzasadnieniem,

Projekt "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" - z dnia 6 października 2008 r. wraz z uzasadnieniem,

Co się zmieniło w projekcie z dnia 17.09.2008kliknij tutaj

Projekt "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" - z dnia 17 września 2008 r. wraz z uzasadnieniem

Zmiany do projektu "Ustawy o biegłych rewidentach..." z dnia 22.08.2008 r.

Projekt nowej "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" - z dnia 22 sierpnia 2008 r. wraz z uzasadnieniem,

Protokół rozbieżnośći do projektu "ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie,firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" z dnia 12 czerwca 2008 r.

Projekt nowej "Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym" - z dnia 12 czerwca 2008 r.

 

 

 
wersja do druku
 
louis vuitton handbags sale online
louis vuitton handbags online sale
cheap louis vuitton handbags
discount louis vuitton handbags
louis vuitton handbags discount sale
louis vuitton handbags discount outlet
cheap louis vuitton outlet
cheap louis vuitton handbags sale
cheap louis vuitton handbags online
discount louis vuitton online
discount louis vuitton handbags online
louis vuitton handbags shop online
louis vuitton handbags cheap sale
louis vuitton online
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags outlet canada
louis vuitton handbags outlet usa
louis vuitton handbags outlet uk
louis vuitton handbags outlet spain
louis vuitton handbags outlet singapore
louis vuitton handbags outlet kuwait
louis vuitton handbags outlet malaysia
louis vuitton handbags outlet australia
louis vuitton handbags canada outlet
louis vuitton handbags usa outlet
louis vuitton handbags uk outlet
louis vuitton handbags spain outlet
louis vuitton handbags singapore outlet
louis vuitton handbags kuwait outlet
louis vuitton handbags malaysia outlet
louis vuitton handbags australia outlet
louis vuitton canada sale online
louis vuitton usa sale online
louis vuitton uk sale online
louis vuitton spain sale online
louis vuitton singapore sale online
louis vuitton kuwait sale online
louis vuitton malaysia sale online
louis vuitton australia sale online